Tietoarkisto 1/2014

Pääkirjoitus 1/2014

Tietoarkisto 15 vuotta

Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto juhli 15-vuotista taivaltaan viime toukokuussa. Tähänastista matkaamme voi arvioida monin kriteerein. Tärkeimpiä ovat palvelujen kysyntä ja asiakkaiden palaute, jotka molemmat ovat olleet ilahduttavan rohkaisevia. Yksikkömme perustehtävät ovat pysyneet jokseenkin muuttumattomina mutta palvelut ovat laajentuneet ja monipuolistuneet huomattavasti.

Lue lisää

Kuva-aihe: Ailan takojat

Tavoitteena nopea aineistojen toimitus ja tyytyväiset asiakkaat

Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto rakensi palveluportaali Ailan oman henkilökunnan voimin Suomen Akatemian myöntämällä hankerahoituksella. Palveluportaalin rakentaminen oli valtava ponnistus, johon lähes koko henkilökunta osallistui. Jutussa haastatellaan viittä tekijää aineistopalvelusta ja teknisistä palveluista.

Lue lisää

Kuva-aihe: Kuvailujen haravointirajapinta Kuha

Kuvailujen haravointirajapinta Kuha

Syyskuun alussa tietoarkiston aineistojen kuvailutiedot tulivat näkyviin Finna-hakupalvelussa, joka kokoaa yhteen Suomen arkistojen, kirjastojen ja museoiden aineistot. Näin tietoarkiston aarteet avautuvat entistä laajemmalle käyttäjäkunnalle. Metatiedot siirretään käyttäen OAI-PMH-protokollaa. Siirtoa varten tietoarkistossa toteutettiin oma OAI-PMH-ohjelmisto, kuvailujen haravointirajapinta Kuha.

Lue lisää

Tietoarkisto-lehti

URN:ISSN:1795-5254

Tietoarkisto on Yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston verkkotiedotuslehti, jonka syksyn erikoisnumero ilmestyy myös painettuna.

Lehdessä on artikkeleita ja uutisia tutkimus- ja arkistotoiminnan eri alueilta. Tietoarkiston ilmestymisestä tiedotetaan sähköpostilistallamme.

Painetun Tietoarkisto-lehden voi tilata maksutta osoitteesta fsd@uta.fi.

Tutustu myös Tietoarkistoblogiin.