Tietoarkistolehti 2013

Pääkirjoitus 2/2013

Uusi CESSDA aloittaa

Eurooppalaisten tutkimusinfrastruktuurien rakentaminen on edelleen vahvasti käynnissä osana ESFRI-prosessia. Osittain tästä syystä Suomessakin päivitetään tänä vuonna kansallisten tutkimusinfrastruktuurien tiekarttaa. Yhteiskuntatieteelliselle tietoarkistolle CESSDAn mukanaolo ESFRIn eurooppalaisella tiekartalla on avannut merkittäviä kehittämismahdollisuuksia. Parhaillaan tietoarkiston palvelut nykyaikaistuvat FIRI-rahoituksella.

Lue lisää

Kuva-aihe: suomalaista torielämää

Tutkija havainnoi toriporukoita

Porilainen sosiologian opiskelija Antti Wallin teki pro gradu -tutkielmansa toriporukoinnista. Etnografisen tutkimusaineistonsa hän keräsi jalkautumalla torille, havainnoimalla ympäristöä ja haastattelemalla torilla aikaansa viettäneitä eläkeläismiehiä. Westermarck-seura palkitsi työn vuoden 2013 parhaana sosiologian graduna. Nyt Wallinin keräämä kiinnostava tutkimusaineisto on arkistoitu tietoarkistoon jatkokäyttöä varten.

Lue lisää

Kuva-aihe: Teema: Tukea tutkimukselle

Teema: Tukea tutkimukselle

Euroopan unioni ja yksittäiset valtiot rakentavat tutkimuksen tueksi palveluita ja tukevat jo olemassa olevia infrastruktuureita, joilla eurooppalaisesta tutkimusalueesta halutaan tehdä entistä toimivampi ja kilpailukykyisempi.

Tietoarkisto 2013 esittelee ihmistieteiden infrastruktuureita, ERICejä ja infrastruktuurihankkeiden työtä.

Lue lisää

Tietoarkisto-lehti

URN:ISSN:1795-5254

Tietoarkisto on Yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston verkkotiedotuslehti, jonka syksyn erikoisnumero ilmestyy myös painettuna.

Lehdessä on artikkeleita ja uutisia tutkimus- ja arkistotoiminnan eri alueilta. Tietoarkiston ilmestymisestä tiedotetaan sähköpostilistallamme.

Painetun Tietoarkisto-lehden voi tilata maksutta osoitteesta fsd@uta.fi.

Tutustu myös Tietoarkistoblogiin.