POHTIVA - Poliittisten ohjelmien tietovaranto

POHTIVA-tietovarantoon on koottu suomalaisten puolueiden voimassa olevia ja entisiä ohjelmia sekä muita keskeisiä poliittisia tekstejä.

POHTIVAn käytön tueksi:

Tietovarannon on tuottanut Suomen yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto.
Lue lisää POHTIVAsta Tietoarkistolehdestä ja hankekuvauksesta.

Tervetuloa POHTIVAan tietovarantoon

Muutoksia Pohtivassa. » Lue tiedote

Varannossa on nyt yhteensä 907 poliittista ohjelmaa vuosilta 1880 - 2012 kaikkiaan 59 puolueelta. Kokoelma tulee jatkossa sisältämään mahdollisimman kattavasti puolueiden ohjelmat 1800-luvun lopulta nykypäivään.

Ohjelmia voi selata puoluettain tai muin ehdoin järjestettynä ja niihin voi kohdistaa sanahakuja. Lisäksi voimassa olevat yleisohjelmat on listattu erikseen. Varannon sisältämät ohjelmadokumentit on luokiteltu ohjelmatyypeittäin, jotka on tarkemmin määritelty hakuohjeissa.

» Selaa ohjelmia (ohjelmalistat)
» Tee sanahakuja (perushaku)


Tietovaranto on otettu käyttöön vuoden 2006 lopussa. Pohtivaan lisätään ohjelmia sitä mukaa kun niitä saadaan hankittua. Palvelu toteutetaan tulevaisuudessa myös ruotsiksi.


FSD 2007-2015 

Tulostettu POHTIVA-tietovarannosta: http://www.fsd.uta.fi/pohtiva/