Pohtiva

Pohtiva - Poliittisten ohjelmien tietovaranto



POHTIVA on uudistunut. Lue tiedote

POHTIVA-tietovarantoon on koottu suomalaisten puolueiden ohjelmia sekä muita keskeisiä poliittisia tekstejä.

Varannossa on nyt yhteensä 910 poliittista ohjelmaa vuosilta 1880 - 2012 kaikkiaan 73 puolueelta. Kokoelmaa pyritään kartuttamaan siten, että se tulee sisältämään mahdollisimman kattavasti eri puolueiden ohjelmat 1800-luvun lopulta nykypäivään.

Ohjelmia voi selata puoluettain tai muin ehdoin rajattuna ja niihin voi kohdistaa sanahakuja. Varannon sisältämät ohjelmadokumentit on luokiteltu ohjelmatyypeittäin yleis-, vaali- ja erityisohjelmiin sekä ja muihin ohjelmiin.