POHTIVA - Poliittisten ohjelmien tietovaranto


PuolueKöyhien Asialla
OtsikkoPuolueen tavoitteita
Vuosi
Ohjelmatyyppiyleisohjelma
Kielisuomi
Muut puolueen ohjelmat

Puolueen tavoitteita

Yhteiskunta on jakautumassa yhä enenevässä määrin luokkiin heikompiosaisia syrjivän päätöksenteon johdosta. Köyhien Asialla haluaa estää jakautumista ja edistää inhimillisyyttä yhteiskunnassa. Ahneus ja oman edun loputon saalistus on estettävä. Inhimillisyyden edistäminen on jokaisen aloitettava itsestään. Yhteiskunnassa, jossa kuilu kansalaisten varallisuuden ja kohtelun suhteen on suuri, ei lopulta ole kenenkään hyvä asua.FSD 2007-2011 

Tulostettu POHTIVA-tietovarannosta: http://www.fsd.uta.fi/pohtiva/