FSDs datamaterial

FSD arkiverar datamaterial i digitalt format från samhällsvetenskapliga forskningsprojekt. Data dokumenteras enligt internationell standard (DDI) för att göra dem sökbara och tillgängliga för sekundäranalys. De flesta arkiverade studier dokumenteras på variabelnivå.

De flesta datamaterial som finns hos FSD är fritt tillgängliga för forskning, undervisning och studieändamål. Utländska forskare, lärare och studerande kan också ladda ner data arkiverat i FSD, men gällande internationella komparativa studier (t.ex. Eurobarometer, European Social Survey) måste de kontakta dataarkivet i sitt hemland eller beställa/ladda ner direkt från respektive arkiv.

FSDs Aila-portal innehåller arkiverat datamaterial med detaljerade studiebeskrivningar. Aila finns på finska och engelska, men kunderna får gärna fylla i tillståndsansökan på svenska.

Dataarkivet översätter kvantitativa studier på engelska vid behov. Översättningen är kostnadsfri men kan ta lite tid. Många studier har redan blivit översatta till engelska. Se den engelska studiebeskrivningen: om det finns en kodbok har materialet redan blivit översatt på engelska. Kvalitativa datamaterial är tillgängliga bara på finska.

uppdaterad 2014-12-02