FSDs datamaterial

FSD arkiverar datamaterial i digitalt format från samhällsvetenskapliga och relaterade forskningsprojekt. Data dokumenteras enligt internationell standard för att göra dem sökbara och tillgängliga för sekundäranalys. De flesta arkiverade studier dokumenteras på variabelnivå.

Datakataloger

För närvarande finns det några datamaterial arkiverat och beskrivit på svenska i FSD. Dataarkivet tar gärna emot och arkiverar svenskspråkiga forskningsdata men gör inte längre nya databeskrivningar på svenska.

Det är möjligt att söka i FSDs datakataloger i Aila på finska och engelska. Den gamla webbkatalogen kan man söka i på svenska också.

Data på svenska:

Den svenskspråkiga datakatalogen togs bort i samband med att sökningsfunktionen på serviceportalen Aila förnyades. Svenskspråkiga data och delar av data kan ändå lätt hittas eftersom resultatet av den sökningen kan begränsas direkt enligt datafilernas språk.

  Frågeformulär

  Bläddra frågeformulär på svenska

  Att ladda ner och deponera data

  När du deponerar data kan du använda blanketter på svenska.

  Deponeringsblanketter
  Mer information om beställning

  uppdaterad 2017-06-05