Beställning och deponering av data

De studier som ingår i FSDs samlingar är fritt tillgängliga för nedladdning för forskning, undervisning och studieändamål. Tjänsten är gratis. Studerande kan ladda ner data för pro gradu eller seminarieföredrag.

Beställningsblanketter

För att ladda ner data identifiera och registrera dig som användare av Aila-tjänsten.

De gamla beställningsblanketterna är ännu kvar men bör användas endast om man inte kan ta nytta av Aila. När du beställer data, måste du fylla i och underteckna båda beställningsblanketten och förbindelsen för dataanvändning.
» Information om blankettformaten

Tillgängliga filformat *
Beställning av data PDF RTF ASCII
Förbindelse för dataanvändning PDF RTF ASCII

Deponeringsblanketter

Om du deponerar data för arkivering, måste du fylla i och underteckna båda databeskrivningsblanketten och överenskommelsen om datadeponering.
» Information om blankettformaten

Tillgängliga filformat *
Avtal om överlåtelse
[f.d. överenskommelse om datadeponering]
PDF ASCII
Deponerig av data (databeskrivning) PDF RTF ASCII

Informera FSD om forskningsprojekt

Du kan informera FSD om forskningsprojekt. Kontakta oss (+358 40 190 1442, asiakaspalvelu.fsd [at] uta.fi) eller fyll i informeringsblanketten på nätet.

Postadress

Ifyllda och undertecknade blanketter skall sändas till FSD:

FSD Finlands samhällsvetenskapliga dataarkiv
Fi-33014 Tammerfors universitet

Databeställningsblanketten kan också skickas via telefax: +358 3 343 9088.

Information om blankettformaten

Blanketterna finns i PDF-, RTF- och ASCII(text)-format. Klicka på det blankettformat du önskar använda. Du behöver t.ex. Adobe Acrobat Reader för att kunna använda en PDF-fil och något textbehandlingsprogram för RTF-fil. ASCII-fil kan öpnas i alla texteditorer. Vänligen observera att man kan ha probem att fylla i blanketter som öppnas direkt i webbläsaren.

Citeringskrav

Publicerad text och tabeller baserat på det beställda datamaterialet ska ange källan i form av bibliografisk referens.

Användning och förstörning av materialet

Datamaterialet ska förvaras och användas så att datasäkerhet och datasekretessen garanteras. Andra personer eller instanser än de som nämts i beställningsblanketter får inte ha tillgång till materialet. Materialet ska förstöras efter användning.

uppdaterad 2014-02-14