Beställning och deponering av data

De studier som ingår i FSDs samlingar är fritt tillgängliga för nedladdning för forskning, undervisning och studieändamål. Tjänsten är gratis. Studerande kan ladda ner data för pro gradu eller seminarieföredrag.

Beställningsblanketter

För att ladda ner data identifiera och registrera dig som användare av Aila-tjänsten.

Deponeringsblanketter

Om du deponerar data för arkivering, måste du fylla i och underteckna båda databeskrivningsblanketten och överenskommelsen om datadeponering.
» Information om blankettformaten

Deponeringsblanketter
Avtal om överlåtelse (PDF)
Deponerig av data (databeskrivning) (PDF)

Informera FSD om forskningsprojekt

Du kan informera FSD om forskningsprojekt. Kontakta oss (+358 40 190 1442, asiakaspalvelu.fsd [at] uta.fi) eller fyll i informeringsblanketten på nätet.

Postadress

Ifyllda och undertecknade blanketter skall sändas till FSD:

FSD Finlands samhällsvetenskapliga dataarkiv
Fi-33014 Tammerfors universitet

Information om blankettformaten

Blanketterna finns i PDF-format. Du behöver t.ex. Adobe Acrobat Reader för att kunna använda en PDF-fil Vänligen observera att man kan ha probem att fylla i blanketter som öppnas direkt i webbläsaren.

Citeringskrav

Publicerad text och tabeller baserat på det beställda datamaterialet ska ange källan i form av bibliografisk referens.

Användning och förstörning av materialet

Datamaterialet ska förvaras och användas så att datasäkerhet och datasekretessen garanteras. Andra personer eller instanser än de som nämts i beställningsblanketter får inte ha tillgång till materialet. Materialet ska förstöras efter användning.

uppdaterad 2014-02-14