FSDs service

Dataarkivets huvuduppgift är att bevara och distribuera kvantitativa och kvalitativa forskningsdata. För informationsspridning spelar vår webbplats en viktig roll. Dessutom erbjuder FSD informationstjänster och andra ändamålsenliga tjänster till forskare, studerande och alla andra som är intresserade av forskningsdata.

Informationstjänster: ta kontakt, vi hjälper gärna!
» Läs mer

uppdaterad 2012-03-15