Taulukko 2. Suurimpien puolueiden kannatus eduskuntavaaleissa 1983 – 2007 (osuus äänistä %, kaikki ehdokkaat)

Koko maa KESK KOK SDP VAS VIHR KD (SKL) RKP PS (SMP)
1983 17,6 22,1 26,7 13,5 0,0 3,0 4,6 9,7
1987 17,6 23,1 24,1 9,4 4,0 2,6 5,3 6,3
1991 24,8 19,3 22,1 10,1 6,8 3,1 5,5 4,8
1995 19,8 17,9 28,3 11,2 6,5 3,0 5,1 1,3
1999 22,4 21,0 22,9 10,9 7,3 4,2 5,1 1,0
2003 24,7 18,6 24,5 9,9 8,0 5,3 4,6 1,6
2007 23,1 22,3 21,4 8,8 8,5 4,9 4,6 4,1