Yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston saavutettavuusseloste

Tämä saavutettavuusseloste koskee Tietoarkiston pääsivustoa https://www.fsd.uta.fi/ ja on laadittu 17.10.2019. Versio on esimmäinen ja tulee tarkentumaan. Tämän digipalvelun saavutettavuuden on arvioinut Tuomas J. Alaterä.

Digipalvelun saavutettavuuden tila

Täyttää kriittiset saavutettavuusvaatimukset

Digipalvelun ei-saavutettava sisältö (WCAG-kriteerien mukaan)

Havaittava

Kontrastisuhteet ja kuvallisten elementtien kuvaukset

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet

Kontrastisuhteita ei kaikin osin ole optimoitu saavutettavalla tavalla, erityisesti tämä koskee sivuston linkkejä. Lisäksi kuva- ja taulukkosisällöissä on puutteita vaihtoehtoisen kuvauksen tai koristeelliseksi tarkoitetun kuvituksen merkitsemisessä.

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty

Syy noudattamatta jättämiselle

Ei vielä vaatimusten mukainen

Kerro perustelut, miksi palvelu ei ole vaatimusten mukainen. Kerro myös aikataulu, jossa puutteet korjataan. Kerro kuinka tiedon/palvelun voi saada vaihtoehtoisella tavalla?

Korjaukset on tarkotus toteuttaa kevään 2020 aikana. Arvion mukaan puutteet ovat pieniä, ja tieto on lähtökohtaisesti saatavissa verkkosivuilta, joskaan ei parhaimmalla mahdollisella tavalla.

Hallittava

Näppäimistönavigointi

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet

Pääsivustolla navigoinnista puuttuvat näppäinnavigointia helpottavat elementit.

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty

Syy noudattamatta jättämiselle

Ei vielä vaatimusten mukainen

Kerro perustelut, miksi palvelu ei ole vaatimusten mukainen. Kerro myös aikataulu, jossa puutteet korjataan. Kerro kuinka tiedon/palvelun voi saada vaihtoehtoisella tavalla?

Korjaukset on tarkotus toteuttaa kevään 2020 aikana.

Huomasitko saavutettavuuspuutteen digipalvelussamme? Kerro se meille ja teemme parhaamme puutteen korjaamiseksi

Sähköpostilla

fsd@tuni.fi

Valvontaviranomainen

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta meille eli sivuston ylläpitäjälle. Vastauksessa voi mennä 14 päivää. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten ilmoituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus(at)avi.fi
puhelinnumero vaihde 0295 016 000

Teemme jatkuvasti työtä saavutettavuuden parantamiseksi

Olemme sitoutuneet digipalveluiden saavutettavuuden parantamiseen

Parannamme saavutettavuutta jatkuvasti ja uusissa palveluissa saavutettavuus tullaan huomioimaan alusta asti. Vanhatkin palvelut on aina laadittu HTML-standardien mukaan, mutta ne eivät silti täydellisesti huomioi saavutettavuutta.

Tarjoamme tukea käyttäjille joille digipalvelut eivät ole saavutettavissa

Kaikissa tapauksissa voi ottaa yhteyttä Tietoarkiston asiakaspalveluun joko sähköpostitse asiakaspalvelu.fsd@tuni.fi tai puhelimella +358 40 190 1442.

Tämä verkkosivusto/sovellus on julkaistu

29.10.2018