FSD Bulletin

Numero 19 (1/2006)
4.4.2006

ISSN 1795-5254

etusivu
uusimmat aineistot
aikaisemmat lehdet
toimitus

» uusin lehti

Tietoarkisto on FSD:n verkkotiedotuslehti, jonka syksyn erikoisnumero ilmestyy myös painettuna. Lehdessä on artikkeleita ja uutisia tutkimus- ja arkistotoiminnan eri alueilta. Tietoarkiston ilmestymisestä tiedotetaan sähköpostilistallamme. Painetun Tietoarkisto-lehden voi tilata maksutta osoitteesta fsd@tuni.fi.


FSD

Yhteiskuntatieteellinen
tietoarkisto
puh. 040 190 1432
faksi (03) 343 9088
s-posti: fsd@tuni.fi


Lyhyesti

» FSD2133 ISSP 2005 : työorientaatiot III : Suomen aineisto saatavana
» Tietoarkiston vuosikertomus 2005 on valmistunut
» Luxembourg Income Studyn käyttäjätilastoja
» Hakuohjeita tutkimusaineistojen etsijöille
» Tutkimusetiikan resursseja -linkkisivu
» Teemasivuja tietoarkiston aineistoista
» Aatemaatista POHTIVAan
» Tietoarkiston esittelyjä syksyllä 2006

FSD2133 ISSP 2005 : työorientaatiot III : Suomen aineisto saatavana

International Social Survey Programme -, eli ISSP-sarjan, vuoden 2005 työorientaatioita käsittelevä Suomen aineisto on saatavana maksutta tietoarkistosta tutkimus-, opetus- ja opiskelutarkoituksiin.

Tutkimuksessa tiedusteltiin muun muassa, mihin elämän osa-alueisiin vastaajat haluaisivat käyttää enemmän ja mihin vähemmän aikaa, kuinka tärkeinä he pitävät eri asioita työssään, millaisessa yrityksessä haluaisivat työskennellä ja millainen työtilanne olisi mieluisin. Ansiotyössä olevilta kysyttiin muun muassa erilaisia työaikaa ja muita työjärjestelyjä koskevia asioita, työpaikan varmuutta ja toisaalta halua vaihtaa työpaikkaa. Niiltä vastaajilta, jotka eivät tee ansiotyötä kysyttiin heidän työhistoriastaan ja työnhaustaan. Aineiston keräsi Tilastokeskus kirjekyselynä syksyllä 2005. Kansainvälinen kokooma-aineisto tulee jatkokäyttöön saataville noin vuoden kuluttua.

Tarkempiin tietoihin aineistosta ja sen sisällöstä kannattaa tutustua kuvailusivulla, jolla on myös linkit kyselylomakkeisiin ja koodikirjaan.

Tietoarkiston vuosikertomus 2005 on valmistunut

Tietoarkiston vuoden 2005 vuosikertomus on julkaistu. Vuosikertomuksesta selviää muun muassa, että aineistoja luovutettiin viime vuonna jatkokäyttöön 482 kappaletta, suunnilleen sama määrä kuin edellisenä vuonna. Valtaosa käyttöluvista myönnettiin opetukseen, opiskeluun tai opinnäytetöihin. Aineistoja saatiin arkistoitavaksi runsaat 90. Lisäksi vuosikertomus esittelee kotimaista ja kansainvälistä yhteistyötä ja hankkeita.

Luxembourg Income Studyn käyttäjätilastoja

Suomalaiset käyttävät LIS- eli Luxembourg Income Study -projektin aineistoja ahkerasti. Vuosina 2002 - 2005 suomalaiset käyttäjät lähettivät 11 prosenttia projektin kaikista ajopyynnöistä, mikä on toiseksi eniten 30 jäsenmaan vertailussa. Vuonna 2005 LIS:n julkaisusarjassa ilmestyi neljä suomalaisten tutkijoiden artikkelia.

Luxembourg Income Study -projekti tarjoaa tutkijoiden käyttöön kansainvälisiä harmonisoituja vertailuaineistoja tulonjakotutkimukseen. Aineistoissa on tietoja tuloista, työmarkkinoista ja kulutuksesta sekä demografisia tietoja. Harmonisointi on tapahtunut viidessä aallossa kussakin maassa muuhun tarkoitukseen kootusta datasta. Ensimmäiset aineistot ovat 1970 - 1980-lukujen, viimeisimmät 1990 - 2000 lukujen taitteesta. Lisäksi joistakin maista on tarjolla niin sanottu historiallinen tietokanta. Tietoarkisto vastaa Suomen LIS-jäsenmaksusta. Aineistojen käyttö on ilmaista jäsenmaiden tutkijoille, mutta vaatii rekisteröitymisen.

Hakuohjeita tutkimusaineistojen etsijöille

Tietoarkiston aineistojen etsintään on nyt tarjolla ohjeita ja vinkkejä sivulla Haku arkistoiduista aineistoista. Sivulla kerrotaan, miten aineistoja kannattaa hakea tietoarkiston omalla haulla ja miten tarkennettuja hakuja voi tehdä Nesstar-haulla. Tietoarkiston aineistojen hakuun voi käyttää myös Googlea ja kirjastojen yhteisluetteloa LINDAa.

Tutkimusetiikan resursseja -linkkisivu

Tietoarkiston Tutkimusetiikkaa ja lakipykäliä -sivun alle on koottu uusi linkkisivu Tutkimusetiikan resursseja. Sivun sisällön ovat koonneet YTT Arja Kuula ja dos. Pirjo Nikander jatko-opiskelijoille pitämänsä etiikkakurssin tausta-aineistoksi. Linkit johtavat muun muassa eettisiin ohjeisiin ja normistoihin, yliopistojen tutkimusetiikkaa käsitteleville sivuille, aiheesta julkaistuihin artikkeleihin, esitelmiin ja tapauskuvauksiin sekä eettisten toimikuntien ja tutkimuslupia myöntävien viranomaisten sivuille.

Teemasivuja tietoarkiston aineistoista

Tietoarkiston aineistosivuille on koottu tietoa teemoittain FSD:n ja muiden data-arkistojen aineistoista. Aiemmin julkaistuja sivuja sosiaalisen pääoman tutkimusaineistoista ja Eurooppaa koskevista aineistoista on päivitetty. Näiden lisäksi omat sivunsa ovat saaneet lapsuuden ja perheen tutkimus, vaalitutkimus ja Venäjän tutkimus.

Jos arvelet, että omasta tutkimusaiheestasi löytyisi aineistoa teemasivuksi asti, ota yhteyttä: Helena.laaksonen at uta.fi.

Aatemaatista POHTIVAan

Vuosien 2003 ja 2004 vaaleista tutuksi tullut Aatemaatti-tietokanta sai alkuvuodesta nimekseen POHTIVA, Poliittisten ohjelmien tietovaranto. Nimi otetaan virallisesti käyttöön, kun tietovarannon ensimmäinen laajennettu versio valmistuu kesällä 2006. Tietovarantoon tulee puolueiden periaate- ja yleisohjelmia, vaali- ja erityisohjelmia sekä joitakin ohjelmaluonnoksia. Lue lisää hankesivulta ja Tietoarkiston numerosta 18.

Tietoarkiston esittelyjä syksyllä 2006

Tietoarkisto esittelee uudistuneita palveluitaan ja aineistojaan vierailuilla yliopistojen laitoksille syksyllä 2006. Esitykset suunnataan sekä tutkijoille ja opettajille että opiskelijoille. Mikäli haluat esittelymme laitoksellesi, ota yhteyttä tietoarkistoon ja ehdota aikaa. Voit vaikuttaa toiveillasi vielä myös esityksen sisältöön.