Menetelmäopetuksen tietovaranto

Ajankohtaista | MOTV-lista | Palaute

Menetelmäopetuksen tietovaranto
viimeksi päivitetty 2011-11-14

KvantiMOTV
KvantiMOTV on kvantitatiivisten tutkimusmenetelmien oppimisympäristö. Analyysimenetelmien ohella MOTV käsittelee myös tutkimuksen teon keskeisiä kysymyksiä, sisältää eritasoisia SPSS-harjoituksia ja tarjoaa vapaasti käytettäviä harjoitusaineistoja itseopiskeluun ja menetelmäkursseille.
KvaliMOTV
KvaliMOTV on kaikille avoin kvalitatiivisten tutkimusmenetelmien verkko-oppikirja. Se muodostaa hierarkkisen ja eri tasoilla kulkevan kokonaisuuden, jossa yhdistyvät perus- ja syventävät tekstit, harjoitusaineisto sekä analyysiesimerkit. Perustekstissä kuvataan keskeisimmät laadullisen tutkimuksen elementit, vaiheet ja huomionarvoiset asiat.


Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto Menetelmäopetuksen tietovaranto
FSD