KvantiMOTV SPSS-opas

Ajankohtaista | MOTV-lista | Palaute

Menetelmäopetuksen tietovaranto - SPSS-opas

*esimerkki muuttujamuunnoksen (uudelleenkoodaus) SPSS-syntaksista,
jonka suorittaminen vaatii EXECUTE-komennon.
RECODE
v67
(1 thru 2=0)  (3 thru 4=1)  (ELSE=Copy)  INTO  jatk_ei .
VARIABLE LABELS jatk_ei 'Jatkaako tehtävän suorittamista vai ei? (dikotominen)'.
EXECUTE .


viimeksi päivitetty 200c-cc-cc

Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto Menetelmäopetuksen tietovaranto - SPSS-opas
FSD