KvantiMOTV SPSS-opas

Ajankohtaista | MOTV-lista | Palaute

Menetelmäopetuksen tietovaranto - SPSS-opas

MOTV:n opetusaineisto: European Social Survey 2002/2003 : Suomen aineisto, osa-aineisto

Aineisto on tarkoitettu opetuskäyttöön menetelmäopetuksen tietovarannon kautta.

Aineisto on muodostettu European Social Survey 2002/2003 -tutkimuksen Suomen aineistosta. Tähän aineistoon on otettu mukaan 504 havainnon satunnaisotos alkuperäisen tutkimuksen 2000 havainnosta. Muuttujia aineistossa on yhteensä 464.

Lue tarkempi aineiston kuvaus. Sisältää mm. linkit aineiston kyselylomakkeeseen ja frekvensseihin.

Lataa aineisto SPSS-System (osaESS.sav) tai -Portable muodossa (osaESS.por).


viimeksi päivitetty 2004-12-04

Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto Menetelmäopetuksen tietovaranto - SPSS-opas
FSD