KvantiMOTV SPSS-opas

Ajankohtaista | MOTV-lista | Palaute

Menetelmäopetuksen tietovaranto - SPSS-opas

MOTV:n opetusaineisto: Kaupunkipalvelututkimus 2001 (osa-aineisto)

Aineisto on tarkoitettu opetuskäyttöön menetelmäopetuksen tietovarannon kautta.
Aineistoon on valittu alkuperäisaineiston yliopistokaupunkien (Helsinki, Oulu, Rovaniemi, Tampere, Vaasa) havainnot, yhteensä 3927 havaintoa.

Osa-Aineisto sisältää seuraavat muuttujat:

K02       [k02] Vastaajan ikä
K03       [k03] Vastaajan sukupuoli
K04       [k04] Perhemuoto
K05       [k05] Vastaajan koulutus
K06       [k06] Asuintalon tyyppi
K07       [k07] Asunnon tyyppi
K08       [k08] Asuinalueen tyyppi
K09       [k09] Työpaikan sijainti
K10       [k10] Kuinka kauan asunut nykyisessä asuinkunnassa
K11       [k11] Alle 18-vuotiaiden lasten lukumäärä
K12       [k12] Vastaajan ammattiasema
K13       [k13] Onko perheen käytössä henkilöauto
K14       [k14] Mitä kulkuneuvoa käyttää pääasiallisesti työmatkalla
K15       [k15] Työmatkan pituus yhteen suuntaan (km)
K1601 - K1613  [k16XX] Tyytyväisyys seuraaviin asumiseen ja asuinalueeseen liittyviin asioihin: ...
K17_1 - K17_18 [k17_XX] Asuinalueen valintaan vaikuttavat asiat: ...
K2801 - K2809  [k28XX] Jos käynyt edellisten 12 kuukauden aikana kunnallisessa terveyskeskuksessa, 
            miten tyytyväinen viimeisellä käynnillä seuraaviin asioihin: ...
K3101 - K3112  [k31XX] Kuinka monta kertaa käynyt edellisten 12 kuukauden aikana: ...
K4401 - K4404  [k44XX] Miten turvalliseksi kokee: ...
K4501 - K4511  [k45XX] Kuinka huolissaan mahdollisuudesta joutua seuraavan rikoksen uhriksi
            asuinkunnassa: ...
KUNTA      [kunta] kuntanumero

Lue myös alkuperäisaineiston kuvaus. Sisältää mm. linkin aineiston kyselylomakkeeseen.

Lataa aineisto SPSS-System (osakapa2001.sav) tai -Portable muodossa (osakapa2001.por).


viimeksi päivitetty 2004-07-02

Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto Menetelmäopetuksen tietovaranto - SPSS-opas
FSD