KvantiMOTV SPSS-opas

Ajankohtaista | MOTV-lista | Palaute

Menetelmäopetuksen tietovaranto - SPSS-opas

MOTV:n opetusaineisto: Suomalaisten suhtautuminen ulkomaalaisiin 1996 (osa-aineisto)

Aineisto on tarkoitettu opetuskäyttöön menetelmäopetuksen tietovarannon kautta.
Aineistoihin on valittu alkuperäisaineiston kaikki 755 havaintoa (osaulkom0) tai 200 havainnon satunnaisotos (osaulkom1).
Erikokoisilla aineistoilla voi havainnollistaa mm. havaintoyksikköjen määrän vaikutusta tulosten merkitsevyyteen.

Osa-aineistot sisältävät seuraavat muuttujat:

  Q1       [q1] Sukupuoli
	        1	Mies
	        2	Nainen
  Q2       [q2] Syntymävuosi
  Q6_1      [q6_1] Kuinka paljon Sinulla on peruskoulutusta?
	        1	Kansakoulu tai vähemmän
	        2	Oppikoulu/peruskoulu
	        3	Lukio, ylioppilas
	        4	Muu, mikä
  Q6_2      [q6_2] Kuinka paljon Sinulla on ammattikoulutusta?
	        1	Ei ollenkaan
	        2	Ammattikurssi tai vastaava
	        3	Ammattikoulu
	        4	Opistoasteen koulutus
	        5	Yliopistollinen loppututkinto
	        6	Muu, mikä
  Q9_1      [q9_1] Oletko työskennellyt tai opiskellut ulkomailla?
	        1	En ole työskennellyt
	        2	Kyllä, ja...
  Q9_2      [q9_2] Kyllä, ja olen tällöin ollut ulkomailla yhteensä _ vuotta
  Q9_3      [q9_3] Kyllä, ja pisimpään olen ollut: (maa)
	        0	Ei ulkomailla
	        1	Skandinaviassa
	        2	Muu läntinen Eurooppa
	        3	Itäinen Eurooppa
	        4	Afrikka
	        5	Aasia
	        6	Amerikka
	        7	Australia
	        8	Lähi-itä
  Q10       [q10] Monessako maassa olet vieraillut turistina?
	        8	Kahdeksassa tai useammassa maassa
  Q12_1      [q12_1] Montako ulkomaalaista tuttavaa Sinulla on?
	        98	98 tai enemmän
  Q16       [q16] Pitäisikö Suomen ottaa vastaan pakolaisia?
  Q24_1-Q24_12  Ulkomaalaisten maahanmuutolla on sanottu olevan erilaisia seurauksia. 
          Mitä mieltä itse olet seuraavista väittämistä?...
          Q24_1. Suomalaisten kielitaito paranee
          Q24_2. Työttömyys kasvaa
          Q24_3. Kulttuurielämä monipuolistuu
          Q24_4. Yhteiskuntarauha järkkyy
          Q24_5. Elämänilo lisääntyy
          Q24_5. Huumeet leviävät Suomeen
          Q24_6. Suomalaisten suvaitsevaisuus muita kohtaan kasvaa
          Q24_7. Kansainvälinen rikollisuus leviää Suomeen
          Q24_8. Maamme talous elpyy
          Q24_9. AIDS leviää Suomeen
          Q24_10. Rikollisuus lisääntyy Suomessa
          Q24_11. Halpa työvoima' painaa palkat alas
	        1	Täysin samaa mieltä
	        2	Samaa mieltä
	        3	En osaa sanoa
	        4	Eri mieltä
	        5	Täysin eri mieltä
  Q26_1-Q26_23 Miten suhtaudut seuraavien ulkomaalaisryhmien maahanmuuttoon:...
          Q26_1. Italialaiset
          Q26_2. Englantilaiset
          Q26_3. Etiopialaiset
          Q26_4. Yhdysvaltalaiset
          Q26_5. Ruotsalaiset
          Q26_6. Virolaiset
          Q26_7. Marokkolaiset
          Q26_8. Saksalaiset
          Q26_9. Japanilaiset
          Q26_10. Kreikkalaiset
          Q26_11. Norjalaiset
          Q26_12. Kiinalaiset
          Q26_13. Entisen Jugoslavian alueen kroaatit.
          Q26_14. Nigerialaiset
          Q26_15. Puolalaiset
          Q26_16. Vietnamilaiset
          Q26_17. Chileläiset
          Q26_18. Somalialaiset
          Q26_19. Turkkilaiset
          Q26_20. Venäläiset
          Q26_21. Entinen Jugoslavian alueen serbit
          Q26_22. Kurdit
          Q26_23 Inkerinsuomalaiset (Venäjän suomalaissyntyiset)
	        1	Hyvin myönteisesti
	        2	Melko myönteisesti
	        3	En osaa sanoa
	        4	Melko kielteisesti
	        5	Hyvin kielteisesti
  Q31       [q31] Kuinka monta kirjaa olet lukenut viimeisen vuoden aikana
	        98	98 tai enemmän
  Q32       [q32] Kuinka paljon aikaa päivittäin käytät sanomalehtien lukemiseen
  Q33       [q33] Kuinka monta hyllymetriä Sinulla on kirjallisuutta kotona
	        98	98 tai enemmän
  Q34       [q34] Äidinkielesi
	        1	Suomi
	        2	Ruotsi
	        3	Muu, mikä
  Q41       [q41] Ulkomaalaisten maahanmuuttoa koskevat määräykset ovat ...
	        1	Aivan liian tiukkoja
	        2	Liian tiukkoja
	        3	Sopivia
	        4	Liian sallivia
	        5	Aivan liian sallivia
	        6	En osaa sanoa
  Q44_1-Q44_4   Suomessa on tällä hetkellä noin 5.1 miljoonaa asukasta. Paljonko oletat ja
          toivot Suomessa olevan vuonna 2030 suomalaisia ja ulkomaalaisia?: ...
          Q44_1. Oletan, suomalaisia
          Q44_2. Oletan, ulkomaalaisia
          Q44_3. Toivon, suomalaisia
          Q44_4. Toivon, ulkomaalaisia
	        9999998	9999998 tai enemmän
  Q47_1-Q47_11 Mitkä ovat mielestäsi tärkeitä yhteiskunnallisia tavoitteita: ...
          Q47_1. Tuloerojen vähentäminen
          Q47_2. Suomen maanpuolustuksen kehittäminen
          Q47_3. Tavallisten ihmisten vaikutusvallan lisääminen yhteiskunnan asioista
          päätettäessä
          Q47_4. Kamppailu hintojen nousua ja inflaatiota vastaan
          Q47_5. Sananvapauden puolustaminen
          Q47_6. Taloudellisen kasvun turvaaminen
          Q47_7. Henkisten arvojen korostaminen rahan ja taloudellisen kasvun sijaan
          Q47_8. Ympäristön ja luonnon suojeleminen
          Q47_9. Rikollisuuden alentaminen
          Q47_10. Työttömyyden pienentäminen
          Q47_11. Eräs tärkeimpiä tavoitteita Suomessa tulisi olla rikkaiden ja köyhien
          erojen vähentäminen
	        1	Täysin samaa mieltä
	        2	Lähes samaa mieltä
	        3	En osaa sanoa
	        4	Eri mieltä
	        5	Täysin eri mieltä
  Q48_1 - Q48_6  Mitä mieltä olet hyvinvoinnistasi? ...
          Q48_1. Aineelliseen elintasoosi (mm. kulutusmahdollisuudet, asuminen)
          Q48_2. Tuloihisi ja taloudelliseen tilanteeseesi
          Q48_3. Avioliittoosi (älä täytä ellet ole naimisissa)
          Q48_4. Työhösi
          Q48_5. Tulevaisuudestasi yleensä
          Q48_6. Elämääsi kokonaisuutena
	        1	Täysin tyytyväinen
	        2	Tyytyväinen
	        3	En osaa sanoa
	        4	Tyytymätön
	        5	Täysin tyytymätön

Lue myös alkuperäisaineiston kuvaus. Se sisältää mm. aineiston kyselylomakkeen ja koodikirjan.

Lataa aineistot SPSS System- (osaulkom0.sav, osaulkom1.sav),
SPSS Portable- (osaulkom0.por, osaulkom1.por)
tai Excel-muodossa (osaulkom0.xls, osaulkom1.xls).


viimeksi päivitetty 2010-03-30

Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto Menetelmäopetuksen tietovaranto - SPSS-opas
FSD