KvantiMOTV

Ajankohtaista | MOTV-lista | Palaute

Menetelmäopetuksen tietovaranto - KvantiMOTV

Lisätiedot

Keskeisimmät hajontaluvut on esitelty kaikissa tilastotieteiden ja kvantitatiivisten menetelmien perusoppaissa. Hyvä suomenkielinen opastus on esimerkiksi:

  • Heikkilä, Juha (1993): Tilastotieteen ABC-kirja 1. Yliopistopaino, Jyväskylä.

Englannin kielellä hajontaluvuista ja niiden sovelluksista yhteiskuntatieteellisessä tutkimuksessa voi lukea esimerkiksi seuraavista teoksista:

  • Jones, Laurence F. & Olson, Edward C. (1996): Political Science Research. A Handbook of Scope and Method. Addison Wesley Longman, New York.
  • De Vaus, D.A. (1994): Surveys in Social Research. Third edition. UCL Press, Guildford.

Verkosta lisätietoa keskiluvuista löytyy mm. Hyperstat Online -palvelusta. Siellä kerrotaan mm. sellaisista jakauman tunnusluvuista, joita ei tässä yhteydessä käsitelty. Hyperstat Onlinen osoite on:


viimeksi päivitetty 2003-08-31

Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto Menetelmäopetuksen tietovaranto
FSD