KvantiMOTV SPSS-opas

Ajankohtaista | MOTV-lista | Palaute

Menetelmäopetuksen tietovaranto - SPSS-opas

Kuvioiden muokkauksesta

Kuvioiden muokkaustilaan (Chart Editor) päästään tuplaklikkaamalla kuviota SPSS:n Output-ikkunassa. Edelleen tuplaklikkaamalla kuviota tai sen osaa Chart Editor -ikkunassa avautuu Properties-ikkuna, jossa voidaan muuttaa kuvion tai valitun kuvion osan ominaisuuksia. Tarjolla olevat muokkausvaihtoehdot riippuvat siitä, millaiseen kuvioon ja mihin kuvion osaan muokkaustoimet kohdistuvat. Vaihtoehdot käyvät ilmi kulloinkin avautuvasta Properties-ikkunasta. Properties-ikkunan tarjoamat vaihtoehdot ovat siis erilaisia riippuen siitä, millaiseen kuvioon tai mihin kuvion osaan ne vaikuttavat.

Koska ohjelma tarjoaa lukuisia vaihtoehtoja kuvioiden muokkaukseen ei ole mahdollista esitellä erikseen niitä kaikkia. Harjoituksissa neuvotaan joidenkin kuvioiden tekeminen. Voit näiden harjoitusten yhteydessä kokeilla millaisia mahdollisuuksia kuvion muokkaamiselle on. Kun kuvio on perustaltaan luotu oikein, siis kuvaamaan sitä, mitä sen halutaan kuvaavan, ei kuvioiden muokkaaminen Chart Editor -ikkunassa muuta sen sisältämää informaatiota, ainoastaan esitystapaa. Muista kuitenkin, että useimmiten informatiivisimmat kuviot ovat niitä yksinkertaisimpia. Ei liikaa tavaraa yhteen kuvioon.

Esimerkkejä kuvioiden muokkaamisesta on mm. pylväskuvion ja korrelaatiodiagrammin yhteydessä.


viimeksi päivitetty 2012-11-27

Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto Menetelmäopetuksen tietovaranto - SPSS-opas
FSD