1. Lomakkeen laajuus ja ulkoasu

Laajuudeltaan ja ulkoasultaan malliksi kelpaavia lomakkeita on esimerkiksi Elinkeinoelämän valtuuskunnan eli EVA:n kyselyissä. Niissä on tosin alusta pitäen tähdätty tiiviiseen, barometrityyppiseen raportointiin. Esim:

Akateemisten tutkimushankkeiden suunnittelemissa kyselyissä lomakkeet laajenevat usein pidemmiksi. Suomen ISSP-aineistoissa käytetyt lomakkeet ovat jo lähellä ihannemitan maksimia. Esim:

HUOM! Kyselylomakkeiden katselu Internetissä edellyttää, että käyttäjän työasemalta löytyy PDF-lukija, kuten Adoben Acrobat Reader-ohjelma.

<< edellinen seuraava >>