7. Monivalintakysymys dikotomisin vastausvaihtoehdoin

Dikotomisia eli kahden vastausvaihtoehdon monivalintakysymyksiä käytetään muun muassa selvitettäessä erilaisten toimintojen käyttöä ja tuntemusta, tai valittaessa lukuisista eri ominaisuuksista soveltuvimpia. Koska vastausvaihtoehdoiltaan dikotomisiin monivalintakysymyksiin on suhteellisen nopeaa vastata, niitä käytetään runsaasti myös erilaisten asioiden karkean tärkeysjärjestyksen kartoittamiseen.

Ideana on, että vastaajat arvioivat kutakin yksittäistä asiaa joko kyllä/ei -skaalalla tai merkitsevät esimerkiksi vastausruutuihin kaikki kysymykseen tulevat kohdat. Tuloksia koottaessa useimmin mainitut tulkitaan vastaajille keskimäärin tärkeimmiksi. Esimerkiksi Euroopan Unionin komission teettämät eurobarometrit sisältävät runsaasti seuraavan esimerkin kaltaisia monivalintakysymyksiä dikotomisin vastausvaihtoehdoin:

Mikä seuraavista väittämistä kuvaa parhaiten sitä, mitä Euroopan unioni sinulle henkilökohtaisesti merkitsee?
(Kortti Q52 - luettele - useampi vastaus mahdollinen.) (ZA3508 Eurobarometri 55.1OVR : nuoret eurooppalaiset, huhti-toukokuu 2001)

 1 Keino luoda parempi tulevaisuus nuorille ihmisille
 2 Eurooppalaista hallintoa
 3 Mahdollisuus mennä minne tahansa Euroopassa
 4 Taattu kestävä rauha Euroopassa
 5 Keino parantaa taloudellista tilannetta Euroopassa
 6 Keino luoda työpaikkoja
 7 Keino suojella kansalaisten oikeuksia
 8 Paljon byrokratiaa, ajan ja rahan tuhlausta
 9 Pelkkä unelma, utopistinen ajatus
10 Riski menettää kulttuurimme monimuotoisuus
11 Muu
12 Ei osaa sanoa

<< edellinen seuraava >>