8. Monivalintakysymys rajatuin vastausmäärin

Kaikista monivalintakysymyksen yksittäisistä kohdista ei ole pakko tehdä data-aineistoon omia muuttujia. On myös mahdollista pyytää vastaajia mainitsemaan suurestakin arvioitavien asioiden joukosta korkeintaan tietty määrä asioita. Tällöin vastaukset voidaan tallentaa korkeintaan siihen määrään muuttujia kuin vastaajia on pyydetty nimeämään asioita. Seuraavan esimerkin vastaukset voitaisiin tallentaa kolmeen muuttujaan arvoilla 1-10. (Käytännössä kukin tavoite siis voitaisiin koodata myös omaan muuttujaan, mutta silloin datatiedoston tallentamistyön määrä kasvaisi.)

Rengasta alla olevasta numerosarakkeesta korkeintaan kolme tavoitetta, joita kuntamme sosiaali- ja terveystoimessa tulisi erityisesti painottaa seuraavien viiden vuoden aikana.
Tavoite A ........  1
Tavoite B ........  2
Tavoite C ........  3
Tavoite D ........  4
Tavoite E ........  5
Tavoite F ........  6
Tavoite G ........  7
Tavoite H ........  8
Tavoite I ........  9
Tavoite J ........ 10

<< edellinen seuraava >>