KvantiMOTV

Ajankohtaista | MOTV-lista | Palaute

Menetelmäopetuksen tietovaranto - KvantiMOTV

Lisätiedot

Kirjallisuus

  • Ahola, Anja (1993). Menetelmäkö määrää tulokset? Puhelin- ja käyntihaastattelun eroista hyvinvointikysymyksiin vastattaessa. Sosiologia 30:3, 200-211.
  • Ahola, Anja (2002). Surveytiedon kontekstuaalisuus Surveylaboratorion haasteena. Teoksessa Ahola, Anja & Godenhjelm, Petri & Lehtinen, Marjaana. Kysymisen taito. Surveylaboratorio lomaketutkimusten kehittämisessä, 65-79. Helsinki: Tilastokeskus; Katsauksia 2/2002.
  • Best, Joel (2004). More damned lies and statistics. How numbers confuse public issues. Berkeley: University of California Press.
  • Huff, Darrell (1974). Kuinka tilastoilla valehdellaan. Helsinki: Otava.
  • Kangas, Olli & Ritakallio, Veli-Matti (2003). Eri metodit, eri trendit. Köyhyys Suomessa 1990-luvulla. Turku: Turun yliopisto; Sosiaalipolitiikan laitoksen julkaisuja A:13/2003.
  • Konttinen, Esa & Peltokoski, Jukka (2000). Ympäristöprotestin neljännen aallon sielunmaisema. Sosiologia 37(2), 111-129.
  • Kuusela, Vesa (2000), Tilastografiikan perusteet. Helsinki: Edita.
  • Oakley, Ann (2000). Experiments in Knowing. Gender and Method in Social Sciences. Cambridge: Polity Press.
  • Suhonen, Pertti (2006). Mielipidetutkimus ja yhteiskunta. Tampere: TUP.

viimeksi päivitetty 2010-11-25

Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto Menetelmäopetuksen tietovaranto
FSD