KvantiMOTV SPSS-opas

Ajankohtaista | MOTV-lista | Palaute

Menetelmäopetuksen tietovaranto - SPSS-opas

Havaintojen painottaminen - SPSS-harjoitus 1

Jos olet ensimmäistä kertaa aloittamassa SPSS-harjoitusta MOTV-ympäristössä, on ennen varsinaisen harjoituksen tekemistä syytä tutustua opiskeluohjeisiin.

Tässä demonstraatiossa käytetään ISSP 2000 osa-aineistoa.
Havaintoaineiston hakemisesta SPSS-ohjelmaan on erilliset ohjeet.

Havaintojen painottaminen

» osaISSP-aineisto | Harjoitusaineistot

Seuraavaksi tehtävässä harjoituksessa ISSP 2000 osa-aineistolle otetaan käyttöön painokertoimet. ISSP 2000 osa-aineiston painokertoimet on laskettu kalibrointimenetelmällä käyttäen apuna seuraavia väestöjakaumia: sukupuoli, ikäluokka (15-19, 20-24, ..., 64-69, 70-74), kunta ja kuntatyyppi (kaupunki - maaseutu).

Painokertoimien käyttöönotto

Valitse Data - Weight Cases ... . Taulun avauduttua klikkaa ensimmäiseksi Weight Cases by -valintaa, jolloin pääset valitsemaan vasemmasta laatikosta painomuuttujan. Valitse hiirellä painomuuttuja (weight) ja siirrä se nuolinappia klikkaamalla Frequency Variable: -laatikkoon.

Weight Cases - painokerroinmuuttuja

Klikkaamalla OK-nappia, valittu painokerroinmuuttuja on otettu käyttöön. Data Editor -ikkunan oikeaan alakulmaan ilmestyy merkintä Weight On merkiksi siitä, että painotus on käytössä. Painotuksen saa pois palaamalla tähän valintaan ja valitsemalla vaihtoehdon Do not weight cases.

Kaikki SPSS analyysit tehdään nyt käyttäen painotettua aineistoa. SPSS ohjelmassa on muutamia rajoituksia/ehtoja käytettäessä painokertoimia:

  • Kaikki havainnot, joissa painomuuttujan arvo on puuttuva, nolla tai negatiivinen, poistetaan analyyseista.
  • Jos tallennat aineiston, kun painotus on voimassa, painotusinformaatio tallentuu datan mukana.
  • Painokertoimet ristiintaulukoinnissa pyöristetään lähimpään kokonaislukuun, siis esimerkiksi painokerroin 1.3 pyöristyy arvoon 1.

Voit nyt vertailla kuinka painotus vaikuttaa tekemiisi analyyseihin, tekemällä analyysit sekä painottamattomalla että painotetulla aineistolla.


viimeksi päivitetty 2012-11-19

Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto Menetelmäopetuksen tietovaranto - SPSS-opas
FSD