Hänvisning till materialet

Källor som använts i vetenskaplig forskning måste anges exakt. Källhänvisningar finns inne i text, i tabeller, i samband med bilder och i litteraturförteckningen.

Forskningsmaterial som har arkiverats i Dataarkivet är en elektronisk informationskälla. Forskningsmaterialet består vanligen av en datafil, en kodbok och ett frågeformulär. Det är viktigt att hänvisa till materialet i alla presentationer och publikationer där materialet eller en del av det används.

För att underlätta hänvisningen ger Dataarkivet allt material som arkiveras en modellhänvisning som publiceras i beskrivningen av materialet, kodboken och materialguiden. Modellhänvisningen kan kopieras till källförteckningen som sådan eller ändras i enlighet med publikationens eller vetenskapsgrenens praxis.

Om ditt material har arkiverats i Dataarkivet kan du inkludera modellhänvisningen i din egen meritförteckning.

  • Av källhänvisningen i litteraturförteckningen måste det entydigt framgå vilken informationskälla det är fråga om.
  • Inne i texten hänvisar man till forskningsmaterialet med upphovsmannens namn. Om en författare saknas används namnet på forskningsmaterialet. I hänvisningen nämns året då materialet samlats in.
  • Hänvisning till filer som gäller frågeformulär, kodböcker, materialguider och annat material: Eftersom frågeformulär och andra insamlingsinstrument, variabler, kodböcker och materialguider är en del av forskningsmaterialet ska även uppgifterna om forskningsmaterialet inkluderas i hänvisningen. I hänvisningen nämns också filens webbadress och datumet när materialet hämtats.