Förvaltning

FSD leds av en direktör med stöd av en ledningsgrupp (vice direktör, modulernas närförmän och direktörsassistent).

Dataarkivets ledningsgrupp

Dataarkivets nationell delegation

Vid det tidigare Tammerfors universitet hadde Datarkivet en nationell rådgivande delegation som stödde dess verksamhet och behandlade arkivets utvecklingslinjer. En ny delegation eller en liknande organ kommer att fastställas av det nya Tammerfors universitet hösten 2019.

Finlands samhällsvetenskapliga dataarkivets nationell delegation
verksamhetsperiod 1.1.2014–31.12.2018

Medlemmar Suppleanter
Tammerfors universitet
professor, prorektor
Harri Melin
(ordförande)
universitetslektor
Noora Ellonen
Institutet för hälsa och välfärd
utvecklingschef
Marjut Vuorinen
utvecklingschef
Arto Vuori
Finlands Akademi
vetenskapsrådgivare
Helena Vänskä
vetenskapsrådgivare
Jyrki Hakapää
Riksarkivet
arkivrådet
Jaana Kilkki
chef för enheten
Markku Mäenpää
Statistikcentralen
statistikdirektör
Jussi Heino
statistikchef
Kirsti Pohjanpää
CSC — Tieteen tietotekniikan keskus
utvecklingschef
Hanna-Mari Puuska
direktör
Stina Westman
Nationalbiblioteket
biträdande biblioteksdirektör
Liisa Savolainen
systemspecialist
Jyrki Ilva
Helsingfors universitet
universitetsforskare
Reijo Sund
akademiforskare
Hanna Wass
Östra Finlands universitet
professor
Juha Hämäläinen
Jyväskylä universitet
professor
Ari Huhta
universitetsforskare
Timo Anttila
Åbo universitet
universitetslektor
Milla Salin
universitetslärare
Henna Isoniemi
Åbo Akademi
akademilektor
Krister Lundell
akademiforskare
Peter Söderlund
Tammerfors universitets bibliotek
informationsspecialist
Tomi Toikko
informationsspecialist
Saila Huuskonen
Tammerfors universitets studentkår
student
Anne Lahtinen
student
Niko Ranta
Finlands samhällsvetenskapliga dataarkiv
direktör
Helena Laaksonen