Suomen tietoarkisto

Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto on tutkimuksen ja opetuksen valtakunnallinen palveluinfrastruktuuri. Se arkistoi ja välittää sähköisiä tutkimusaineistoja tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun. Kaikki palvelut ovat maksuttomia.

Tietoarkisto edistää tieteen avoimuutta, läpinäkyvyyttä, tiedon kumuloitumista ja olemassa olevan tiedon tehokasta tutkimuskäyttöä. Tietoarkisto on ensimmäinen organisaatio Suomessa, jolle on myönnetty luotettavan pitkäaikaissäilyttämisen Data Seal of Approval (DSA) -sertifikaatti.

Lue lisää tietoarkistosta

Palveluportaali Aila

Palveluportaali Aila

Aila on tietoarkiston palveluportaali, josta tietoarkistoon tallennetut tutkimusaineistot ovat rekisteröityneiden asiakkaiden saatavilla maksutta kunkin aineiston käyttöehtojen mukaisesti.

Ailassa asiakkaamme voivat selailla aineistoluetteloa sekä tehdä yksityiskohtaisia hakuja aineistokuvailuista ja ladata aineistoja käyttöönsä heti kirjauduttuaan palveluun. Aila tukeutuu ensisijaisesti Haka-käyttäjätunnistusjärjestelmään.

Tutustu Ailaan

CESSDA - Consortium of European Social Science Data Archives

CESSDAn palveluntuottaja

CESSDA (Consortium of European Social Science Data Archives) on eurooppalaisten yhteiskuntatieteellisten tietoarkistojen muodostama tutkimusinfrastruktuuri. Suomi on CESSDAn jäsen ja Tietoarkisto CESSDAn Suomen kansallinen palveluntuottaja.

CESSDA tarjoaa kansainväliselle tiedeyhteisölle maksuttomia tutkimusdatan arkistointi-, hallinta- ja saatavuuspalveluja sekä arkistointi- ja aineistonhallintakoulutusta.

Lue lisää

Ajankohtaista »

Kleemola DSA:n hallitukseen

Lue lisää


Kvaliaineistojen aineisto-opas

Lue lisää


Palvelut humanistisille aloille ja terveys- ja lääketieteille

Lue lisää

Partners Tampereen yliopisto DDI Alliance CESSDA dsa_logo