Suomen tietoarkisto

Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto on tutkimuksen ja opetuksen valtakunnallinen palveluinfrastruktuuri. Se arkistoi ja välittää koti- ja ulkomaisia sähköisiä tutkimusaineistoja tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun. Kaikki palvelut ovat maksuttomia.

Tietoarkisto edistää tieteen avoimuutta, läpinäkyvyyttä, tiedon kumuloitumista ja olemassa olevan tiedon tehokasta tutkimuskäyttöä.

Lue lisää

Tietoarkisto yhteistyössä

Tietoarkiston asiantuntijat ovat kansallisesti ja kansainvälisesti verkostoituneita ammattilaisia. Yhteistyötahojemme kanssa edistämme tieteen- ja tutkimuksen avoimuutta ja tarjoamme asiakkaillemme ajankohtaista tietoa saatavilla olevista palveluista.

Lue lisää

Dataluuppi: graafi

Dataluuppi

Selvä enemmistö Nuorisorikollisuuskyselyyn vastanneista ajattelee, että lakia on aina noudatettava. Reilu viidennes kuitenkin kyseenalaistaa tämän väitteen.

Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos käynnisti keväällä 1995 tutkimushankkeen nuorison rikollisen ja kielletyn toiminnan seuraamiseksi. Tutkimukseen on osallistunut peruskoulun yhdeksäsluokkalaisia eri puolilta Suomea.

Lue lisää

  • Tietoarkisto

    on tutkimuksen ja opetuksen valtakunnallinen palveluinfrastruktuuri.

  • Tietoarkisto yhteistyössä

    Tietoarkisto palvelee sekä kotimaista että kansainvälistä tiedeyhteisöä.

  • Dataluuppi

    tuo esiin mielenkiintoisia yksityiskohtia tietoarkiston tutkimusaineistoista.

Ajankohtaista »

Tietoarkisto 15 vuotta

Lue lisää


Muutoksia yhteystietoihin

Lue lisää


ISSP-tutkijat Tampereelle

Lue lisää

Partners Tampereen yliopisto DDI Alliance CESSDA