Serviceportal Aila - nerladdningar

Serviceportal Aila

I serviceportalen Aila är dataarkivets forskningsmaterial fritt tillgängliga för registrerade kunder enligt användningsvillkoren för de olika datamaterialen.

I Aila ingår ca 1200 material varav över tusen är kvantitativa. Vi har registrerade användare i nästan alla finländska universitet och yrkeshögskolor, totalt över 1900 stycken. Ungefär tio procent av användarna är utländska.

Aila finns både på finska och engelska.
på finska
på engelska

Dataluuppi: graafi

Dataluuppi

Enligt enkäten verkar kvinnors inställning till förbud mot alkoholreklam vara mer positiv än mäns. Av de svarande kvinnorna två tredjedelar ansåg att alkoholreklam borde förbjudas. Bara hälften av männen var av samma åsikt.

Finlands social och hälsa rf (SOSTE) har år 2012 kartlagt finländarnas inställning till alkoholkonsumtion och olika alkoholpolitiska åtgärder. De tidigare undersökningarna är från 2006 och 2008.

Läs mer på finska

Finlands samhällsvetenskapliga dataarkiv

Samhällsvetenskapliga dataarkiv

Finlands samhällsvetenskapliga dataarkiv (FSD) är ett nationellt serviceorgan för forskning och undervisning. FSD bevarar och distribuerar kvantitativa och kvalitativa forskningsdata i digitalt format för forskning, undervisning och studieändamål. Samtliga tjänster är kostnadsfria.

Dataarkivets syfte är att öka öppenhet och transparens i forskningen, tillgängligheten till forskningsdata, och effektiv användning av existerande vetenskaplig information. FSD har ett Data Seal of Approaval (DSA)-certifikat.

Läs mer om FSD

Meddelanden »

Tietoarkistoblogg:

Om informationsarkitektur

Läs mera


Seminarium om dataskydd 17.3.2016

Läs mera

Partners Tammerfors universitet DDI Alliance CESSDA dsa_logo