Serviceportal Aila

Serviceportal Aila

FSDs serviceportal Aila har ersatt det tidigare databeställningssystemet. Via Aila kan man söka på katalogen och ladda ner data direkt från nätet.

Nedladdning kräver att man identifierar och registrerar sig som användare av Aila-tjänsten. Haka-identifieringen kan användas av representanter för universitet och högskolor.

Aila finns både på finska och engelska.

Bekanta dig med Aila!
på finska
på engelska

Dataluuppi: graafi

Dataluuppi

Enligt enkäten verkar kvinnors inställning till förbud mot alkoholreklam vara mer positiv än mäns. Av de svarande kvinnorna två tredjedelar ansåg att alkoholreklam borde förbjudas. Bara hälften av männen var av samma åsikt.

Finlands social och hälsa rf (SOSTE) har år 2012 kartlagt finländarnas inställning till alkoholkonsumtion och olika alkoholpolitiska åtgärder. De tidigare undersökningarna är från 2006 och 2008.

Läs mer på finska

Finlands samhällsvetenskapliga dataarkiv

Samhällsvetenskapliga dataarkiv

Finlands samhällsvetenskapliga dataarkiv (FSD) är ett nationellt serviceorgan för forskning och undervisning. FSD bevarar och distribuerar kvantitativa och kvalitativa forskningsdata i digitalt format för forskning, undervisning och studieändamål. Samtliga tjänster är kostnadsfria.

Dataarkivets syfte är att öka öppenhet och transparens i forskningen, tillgängligheten till forskningsdata, och effektiv användning av existerande vetenskaplig information. FSD har ett Data Seal of Approaval (DSA)-certifikat.

Läs mer om FSD

Meddelanden »

Dataarkivet leder Metadata Management -projektet

Läs mera


Guide för kvalitativa material

Läs mera

Partners Tammerfors universitet DDI Alliance CESSDA dsa_logo