Finlands samhällsvetenskapliga dataarkiv

Samhällsvetenskapliga dataarkiv

Finlands samhällsvetenskapliga dataarkiv (FSD) är ett nationellt serviceorgan för forskning och undervisning. FSD bevarar och distribuerar kvantitativa och kvalitativa forskningsdata i digitalt format för forskning, undervisning och studieändamål. Samtliga tjänster är kostnadsfria.

Dataarkivets syfte är att öka öppenhet och transparens i forskningen, tillgängligheten till forskningsdata, och effektiv användning av existerande vetenskaplig information.

Läs mera

Våra partnerskap

I samarbete med våra partners förmedlar vi information om resurser och service och betjänar både det inhemska och internationella vetenskapliga samfundet.

Läs mer

Dataluuppi: graafi

Dataluuppi

Mer än 60% av de svarande anser att lagen måste respekteras. Dock mer än en femtedel ifrågasätter detta påstående.

Rättspolitiska forskningsinstitutet inledde våren 1995 ett forskningsprojekt med målet att undersöka ungdomsbrottsligheten under en längre tidsperiod. Respondenterna är elever från olika delar av Finland som går i grundskolans nionde klass.

Läs mera (på finska)

Meddelanden »

Nya kundtjänstadresser

för FSD

Läs mera


Dataarkivet fyller 15 år

Läs mera

Partners Tammerfors universitet DDI Alliance CESSDA