Serviceportal Aila - nerladdningar

Serviceportal Aila

I serviceportalen Aila är dataarkivets forskningsmaterial fritt tillgängliga för registrerade kunder enligt användningsvillkoren för de olika datamaterialen.

I Aila ingår ca 1200 material varav över tusen är kvantitativa. Vi har registrerade användare i nästan alla finländska universitet och yrkeshögskolor, totalt över 2400 stycken. Ungefär tio procent av användarna är utländska.

Aila finns både på finska och engelska.
på finska
på engelska

CESSDA - Consortium of European Social Science Data Archives

Serviceproducent för CESSDA

CESSDA (Consortium of European Social Science Data Archives) är forskningsinfrastruktur som utgörs av samhällsvetenskapliga dataarkiv i Europa. Finland är CESSDAs medlem och FSD den nationella tjänsteleverantören för CESSDA.

För det internationella forskningssamfundet erbjuder CESSDA kostnadsfria tjänster och utbildning inom arkivering, hantering och tillgängliggörande av forskningsdata.

Läs mer på finska eller på engelska.

Finlands samhällsvetenskapliga dataarkiv

Samhällsvetenskapliga dataarkiv

Finlands samhällsvetenskapliga dataarkiv (FSD) är ett nationellt serviceorgan för forskning och undervisning. FSD bevarar och distribuerar kvantitativa och kvalitativa forskningsdata i digitalt format för forskning, undervisning och studieändamål. Samtliga tjänster är kostnadsfria.

Dataarkivets syfte är att öka öppenhet och transparens i forskningen, tillgängligheten till forskningsdata, och effektiv användning av existerande vetenskaplig information. FSD har ett Data Seal of Approaval (DSA)-certifikat.

Läs mer om FSD

Meddelanden »

Ge respons om våra webbsidor

Läs mera


Datahänvisningen uppdaterad

Läs mera


Aila-seminarium i september

Läs mera

Partners Tammerfors universitet DDI Alliance CESSDA dsa_logo