Serviceportal Aila - nerladdningar

Serviceportal Aila

I serviceportalen Aila är dataarkivets forskningsmaterial fritt tillgängliga för registrerade kunder enligt användningsvillkoren för de olika datamaterialen.

I Aila ingår ca 1400 material varav nästän tvåhundra är kvalititativa. Vi har registrerade användare i nästan alla finländska universitet och yrkeshögskolor, totalt ungefär 3200 stycken. Ungefär tio procent av användarna är utländska.

Aila finns både på finska och engelska.
på finska
på engelska

CESSDA - Consortium of European Social Science Data Archives

Serviceproducent för CESSDA ERIC

CESSDA ERIC (Consortium of European Social Science Data Archives) är forskningsinfrastruktur som utgörs av samhällsvetenskapliga dataarkiv i Europa. Finland är CESSDAs medlem och FSD den nationella tjänsteleverantören för CESSDA.

För det internationella forskningssamfundet erbjuder CESSDA kostnadsfria tjänster och utbildning inom arkivering, hantering och tillgängliggörande av forskningsdata.

Läs mer på finska eller på engelska.

Finlands samhällsvetenskapliga dataarkiv

Samhällsvetenskapliga dataarkiv

Finlands samhällsvetenskapliga dataarkiv (FSD) är ett nationellt serviceorgan för forskning och undervisning. FSD bevarar och distribuerar kvantitativa och kvalitativa forskningsdata i digitalt format för forskning, undervisning och studieändamål. Samtliga tjänster är kostnadsfria.

Dataarkivets syfte är att öka öppenhet och transparens i forskningen, tillgängligheten till forskningsdata, och effektiv användning av existerande vetenskaplig information. FSD har ett CoreTrustSeal (CTS)-certifikat.

Läs mer om FSD

Meddelanden »

Tietoarkistoblogg:

Ett nytt arkiveringsverktyg i Aila

Läs mer


Datahanteringspriset 2018

Läs mer


Mari Kleemola till CoreTrustSeal (CTS) styrelsen

Läs mer

Partners Tammerfors universitet DDI Alliance CESSDA ERIC cts_logo