dsa_logo

Samhällsvetenskapliga dataarkiv

Finlands samhällsvetenskapliga dataarkiv (FSD) är ett nationellt serviceorgan för forskning och undervisning. FSD bevarar och distribuerar kvantitativa och kvalitativa forskningsdata i digitalt format för forskning, undervisning och studieändamål. Samtliga tjänster är kostnadsfria.

Dataarkivets syfte är att öka öppenhet och transparens i forskningen, tillgängligheten till forskningsdata, och effektiv användning av existerande vetenskaplig information. FSD är Finlands första organisation som fått ett Data Seal of Approaval (DSA)-certifikat.

Läs mera on FSD

Serviceportal Aila

Serviceportal Aila

FSDs nya serviceportal Aila har ersatt det tidigare databeställningssystemet. Via Aila kan man söka på katalogen och ladda ner data direkt från nätet.

Nedladdning kräver att man identifierar och registrerar sig som användare av Aila-tjänsten. Haka-identifieringen kan användas av representanter för universitet och högskolor.

Aila finns både på finska och engelska.

Bekanta dig med Aila!
på finska
på engelska

Dataluuppi: graafi

Dataluuppi

I 2008 ansåg representanter för socialväsendet, FPA, arbetsbyrån och hälsovårdscentralen att kommuninvånarnas välfärd var på relativt hög nivå. Kanske har situationen förändrats sedan dess?

Socialbarometrar har årligen genomförts av SOSTE Finlands social och hälsa rf sedan år 1991. Olika serviceproducenter (kommunernas socialsektorer, hälsocentraler, arbets– och näringsbyråer, FPAs lokalbyråer samt social- och hälsovårdsorganisationer) utvärderar servicens tillstånd och förändringar i medborgarnas välstånd i dessa undersökningar.

Läs mera (på finska)

Meddelanden »

Förändringar i datakatalogen

Läs mera


Två lediga jobb vid dataarkiv

Läs mera


Seminarium om öppna forskningsdata

Läs mera

Partners Tammerfors universitet DDI Alliance CESSDA dsa_logo