Service för målgrupper

Vid sidan om sina grundläggande uppgifter som gäller arkivering och återanvändning av forskningsdata tillhandahåller Dataarkivet också många andra tjänster som kan utnyttjas av forskare, studerande. lärare och forskningsfinansiärer.

Tjänster för forskare

Tietoarkistossa on noin 1400 aineistoa jatkokäyttöön.

Aineistonhallinnan käsikirja opastaa tutkimukseen liittyvien suunnitelmien ja sopimusten tekemisessä. Konkreettisia vinkkejä aineiston käsittelyyn sen elinkaaren eri vaiheissa.

Palveluportaali Ailassa on kaikki Tietoarkistoon tallennetut tutkimusaineistot ja kattavat suomen- ja englanninkieliset kuvailutiedot. Tee hakuja aineistoista, kysymyksistä ja muuttujista.

Keruutyökalu Penna on Tietoarkiston ylläpitämä kirjoitusaineistojen keräämiseen tarkoitettu verkkoalusta. Helppo kerätä aineistoa tutkittavilta ja taltioida vastaukset arkistoimiskelpoisesti.

FNESdata on pitkittäisaineistoportaali, joka tarjoaa käyttöön kysymykset ja muuttujatiedot neljän eduskuntavaalitutkimuksen (2003–2015) yhdistelmäaineistosta. Englanninkielinen.

Pohtiva datalagret för politiska program innehåller finländska partiers program och andra viktiga politiska texter. Lagret innehåller politiska program ända från slutet av 1800-talet till i dag och samlingen utökas ständigt.

Demokratiaindikaattorit seuraavat suomalaisen demokratian tilaa ja kehitystä. Julkistettu helppotajuisina ja tiiviisti selitettyinä kuvioina ja taulukkoina.

ICPSR:n palvelut tarjoavat yhteiskuntatieteellistä tutkimusdataa kaikkialta maailmasta ja kvantitatiivisten menetelmien koulutusta.

Tjänster för studerande

Tietoarkisto tarjoaa aineistoja ja palveluja opiskelun tueksi.

Aineistonhallinnan käsikirja opastaa tutkimuksen suunnittelussa, datan keräämisessä ja sopimusten tekemisessä. Konkreettisia vinkkejä esimerkiksi aineistonhallintasuunnitelmaan.

Palveluportaali Ailassa on kaikki Tietoarkistoon tallennetut tutkimusaineistot ja kattavat suomen- ja englanninkieliset kuvailutiedot. Aineistoja kanditöihin, tutkimukseen ja ylempiin opinnäytteisiin.

Keruutyökalu Penna on kirjoitusaineistojen keräämiseen tarkoitettu verkkoalusta. Helppo kerätä aineistoa tutkittavilta ja taltioida vastaukset arkistoimiskelpoisesti.

Menetelmäopetuksen tietovaranto, MOTV on verkko-oppimisympäristö tutkimusmenetelmien opiskeluun. Eritasoisia harjoitusaineistoja ja esimerkkejä itseopiskeluun.

Jos et löydä verkkosivuiltamme vastausta kysymykseesi tai tarvitset apua esimerkiksi kansainvälisen vertailuaineiston löytämiseen, ota rohkeasti yhteyttä asiakaspalveluumme.

Tjänster för lärare

Tietoarkisto palvelee tutkimuksen opetusta.

Aineistonhallinnan käsikirja opastaa tutkimuksen suunnittelussa, datan keräämisessä ja sopimusten tekemisessä. Konkreettisia vinkkejä esimerkiksi aineistonhallintasuunnitelmaan.

Palveluportaali Ailassa on kaikki Tietoarkistoon tallennetut tutkimusaineistot ja kattavat suomen- ja englanninkieliset kuvailutiedot. Aineistoista suuri osa on käytettävissä myös opetukseen.

Menetelmäopetuksen tietovaranto, MOTV on verkko-oppimisympäristö tutkimusmenetelmien opiskeluun. Eritasoisia harjoitusaineistoja ja esimerkkejä.

Tietomilli on mielipidepuntari. Visuaalinen ja helppokäyttöinen työkalu koulujen yhteiskuntaopin opetukseen. Kehittää opiskelijoiden tiedonhaku- ja tilastonlukutaitoja.

Esittelyt ja koulutus, linkki Tietoarkiston koulutustilaisuuksiin ja webinaareihin.

Palvelut rahoittajalle

Tjänster för Forskningsfinansiärer

Dataarkivet garanterar att forskningsmaterialet ni finansierar får en omfattande användarkrets samt nationell och internationell synlighet och slagkraft.

Många forskningsfinansiärer förutsätter eller rekommenderar att materialet de finansierar arkiveras för framtida användning. Om ni ännu inte kräver eller rekommenderar att materialet som produceras inom ramen för forskningsprojekt finansierade av er ska göras tillgängligt ska ni göra det nu. Det är bra att både i ansökningsskedet och i finansieringsbeslutet påminna sökanden om ett ansvarsfullt sätt att göra materialet tillgängligt.

Det är bra att redan i samband med ansökan kräva en plan för materialhantering av dem som ansöker om finansiering. Av planen framgår det hur återanvändningen av det insamlade forskningsmaterialet ska möjliggöras och hur materialet görs tillgängligt för andra.