Service

Dataarkivets huvuduppgift är att bevara och distribuera kvantitativa och kvalitativa forskningsdata. Vi erbjuder informationsservice och andra relaterade tjänster till forskare, lärare, studerande och alla andra som är intresserade av forskningsdata.

Service för målgrupper

De viktigaste målgrupperna för Dataarkivet är: studerande, lärare, forskare och forskningsfinansiärer.

Dataarkivet arkiverar och långtidsbevarar forskningsmaterial om det finska samhället, människor och kultur, dvs forskningsdata. Våra tjänster är tillgängliga utan kostnad på nätet. Vi erbjuder även personlig service över telefon eller e-post.

Bekanta dig med Dataarkivets service!

Service för målgrupper

Arkivering av forskningsdata

Dataarkivet bevarar elektroniskt forskningsdatamaterial på ett säkert sätt och ser till att de är lätta att hitta och återanvända.

Vi gör en stor del av det praktiska arbetet som behövs för att arkivera forskningsdata. Beskrivningar av alla datamaterial publiceras på finska och engelska i serviceportalen Aila. Våra databeskrivningar är också tillgängliga i flera nationella och internationella datakataloger.

Mer detaljerade anvisningar om arkivering finns för närvarande endast på finska/engelska.

Arkivering av forskningsdata (på finska)

Arkivering av forskningsdata (på engelska)

Tutkimusaineiston arkistoiminen hyödyttää tutkijaa monella tavalla:

 • Aineiston arkistointi on tieteellinen meriitti. Tutkijan ansioluettelomallissa tutkimustyön tieteelliseen ja yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen luetaan ansiot tutkimus- ja tietoaineistojen tuottamisessa ja jakamisessa.
 • Tutkimusjulkaisut, joiden taustalla oleva aineisto on arkistoitu, saavat enemmän viittauksia kuin julkaisut, joiden aineisto ei ole saatavilla jatkokäyttöön.
 • Osa kansainvälisistä tiedejulkaisuista pitää aineiston saatavuutta edellytyksenä artikkelin julkaisemiselle.
 • Monet tutkimusrahoittajat, kuten Suomen Akatemia, Koneen säätiö, Työsuojelurahasto ja Alkoholitutkimussäätiö, edellyttävät aineistonhallintasuunnitelmaa ja suosittelevat rahoittamiensa tutkimusten aineistojen arkistointia Tietoarkistoon.
 • Tutkimusaineistojen saatavuus edistää tieteen avoimuutta ja tieteellistä keskustelua.

Informationstjänster

Dataarkivet ger råd och stöd i användning och sökande av data.

Våra informationstjänster kan hjälpa dig med frågor relaterade till data i våra innehav, datahantering och långsiktigt bevarande av forskningsdata. Vi hjälper gärna också med frågor om datainsamling, planering av information till undersökningsdeltagare, eller etiska och juridiska spörsmål.

Vänligen observera att alla frågor och feedback lagras i vår kunddatabas. Genom att detta ser vi till att vi kan betjäna våra kunder så snabbt och noggrant som möjligt.

Kundtjänst

e-post: asiakaspalvelu.fsd@tuni.fi
tfn +358 40 190 1442

Serviceportalen Aila

I serviceportalen Aila är samtliga Dataarkivets forskningsdata tillgängliga för registrerade kunder utan kostnad i enlighet med användningsvillkoren för de olika materialen.

I Aila kan du hitta intervjufrågor, enkäter och enskilda variabler. Du kan även bläddra i studiebeskrivningar eller göra mångsidiga egna sökningar i olika material.

Ladda ner data i Aila

Insamlingsverktyg Penna

Penna är ett insamlingsverktyg för att samla in skriftliga forskningsdata på ett enkelt sätt och göra arkivering av dessa mer effektiv.

Dataarkivet ansvarar för det tekniska genomförandet av insamlingen och arkiveringstillstånden.

Penna – kirjoitusaineistojen keruutyökalu

En närmare titt på Dataarkivets tjänster

Dataarkivets grundläggande verksamhet innefattar arkivering och distribution av forskningsdata för vidare användning, men vi erbjuder även flera andra tjänster för forskare, studerande och alla andra som är intresserade av forskningsdata.

 • Aila

  Aila

  I serviceportalen Aila är samtliga Dataarkivets forskningsdata tillgängliga för registrerade kunder utan kostnad i enlighet med användningsvillkoren för de olika materialen. I Aila kan du hitta intervjufrågor, enkäter och enskilda variabler.

 • Webbguiden för datahantering

  Datahanteringsguide

  Webbguiden för datahantering ger tydliga och konkreta anvisningar för utarbetande av en materialhanteringsplan, hantering av elektroniskt forskningsmaterial, samt exempelvis information till personer som intervjuas. Webbguiden finns på finska och engelska.

 • Arkistointi

  Arkistointi

  Tietoarkisto huolehtii luotettavasti sähköisen aineistosi pitkäaikaissäilytyksestä ja avaamisesta. Teemme aineistosta jatkokäyttöön sopivan version, hoidamme kuvailutyön puolestasi, ja varmistamme, että aineisto on helposti löydettävissä ja käytettävissä sovittujen ehtojen mukaisesti.

 • CESSDA:s tjänster

  CESSDA:s tjänster

  CESSDA ERIC är forskningsinfrastruktur som utgörs av samhällsvetenskapliga dataarkiv i Europa, som Dataarkivet i Finland är nationell serviceproducent för. Via CESSDA:s datakatalog kan du ta del av utbudet i de europeiska dataarkiven.

 • Demokratiindikatorer

  Demokratiindikatorer

  Demokratiindikatorerna följer den finska demokratins tillstånd och utveckling.

 • MOTV

  MOTV

  Menetelmäopetuksen tietovaranto (MOTV) är en webbaserad informationskälla för undervisning och studier i forskningsmetoder. MOTV som används på flera metodkurser innehåller nyttig information från analysmetoder till centrala frågor vid forskning.

 • Pohtiva

  Pohtiva

  Datalagret för politiska program, Pohtiva, innehåller finländska partiers program och andra viktiga politiska texter. Lagret innehåller politiska program ända från slutet av 1800-talet till i dag och samlingen utökas ständigt.

 • Tietomilli

  Tietomilli

  Tietomilli Mielipidepuntarissa suomalaisilta kerätty mielipidetutkimustieto on täysin avoimesti kenen tahansa käytettävissä. Tietomillissä aineistoja pystyvät analysoimaan myös ne, jotka eivät hallitse tilasto-ohjelmia. Palvelu sopii hyvin esimerkiksi koulujen opetuskäyttöön.

 • Informationstjänster

  Informationstjänster

  Vi ger råd och hjälper dig hitta lämpliga forskningsdata. Vi ger information om hantering och långsiktigt digitalt bevarande av datamaterial. Våra informationstjänster är gratis. Kontakta oss, vi hjälper gärna.