Aineistokuvailut DDI 2.0 -formaatissa

Tietoarkiston tuottamat aineistokuvailut ovat saatavilla myös DDI 2.0 -formaatissa XML-tiedostoina. Kuvailut ovat DDI 2.1-yhteensopivia. Tiedostot on tarkoitettu koneellisesti käsiteltäviksi. Ne sisältävät samat tiedot kuin Aila-palveluportaalin aineistoluettelon kuvailut ja koodikirjat.

Linkki kunkin aineiston DDI-muotoiseen kuvailuun on aina Ailassa aineiston kuvailusivun lopussa. Linkkien muoto suomen- ja englanninkielisille kuvauksille on esitetty alla. <AINEISTONUMERO> on Tietoarkiston aineistolle antama identifikaatiotunnus, esimerkiksi FSD2653.

kieli linkin muoto
suomi https://services.fsd.uta.fi/catalogue/<AINEISTONUMERO>/DDI/<AINEISTONUMERO>.xml
englanti https://services.fsd.uta.fi/catalogue/<AINEISTONUMERO>/DDI/<AINEISTONUMERO>e.xml

Kaikista aineistoista ei ole saatavilla kuvailuja molemmilla kieliversioilla. Aineistot, joiden muuttujat on kuvailtu vain ruotsiksi, julkaistaan Ailan suomenkielisessä luettelossa ruotsinkielisinä. Kieliversiot eivät myöskään välttämättä ole keskenään tietosisällöltään samanlaisia. Eroja on lähinnä muuttujakuvauksien kattavuudessa.

DDI-kuvailuista on koostettu zip-paketti. Paketissa on niiden aineistojen kuvailut, joille Tietoarkisto on ns. alkuperäisarkisto.

Paketit päivitetään aina, kun aineistoluettelo päivittyy. Luettelossa ei yleensä tapahdu kovin suuri muutoksia yhden päivän aikana. DDI-kuvailutietoja hyödyntävän tietokoneohjelmiston kannattaa hakea tiedot esimerkiksi kerran viikossa.

Linkit zip-pakettien sisältämiin kuvailuihin on koottu tekstitiedostoihin, jotka päivittyvät samaan aikaan zip-pakettien kanssa:

Käyttöehdot

Tietoarkiston tuottamia aineistokuvailuja voi käyttää vapaasti, mutta kuvailuihin on aina viitattava asianmukaisesti. Jos kuvailuja hyödynnetään verkkopalvelussa, tulee palvelun sivuilta olla linkki takaisin Tietoarkiston kuvailusivulle, jonka URL sisältyy jokaiseen yksittäiseen DDI-XML-tiedostoon (/codeBook/docDscr/citation/holdings@URI). Kuvailujen käytöstä verkkopalveluissa, tutkimuksessa tai opinnäytetöissä pyydetään ilmoittamaan Tietoarkistolle osoitteeseen fsd [at] uta.fi.

Creative Commons Lisenssi
FSD:n aineistokuvailut (FSD metadata records), jonka tekijä on Suomen yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto (Finnish Social Science Data Archive), on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen (CC BY 4.0) -lisenssillä.

OAI-PMH-rajapinta Kuha

Tietoarkiston aineistokuvailut ovat saatavissa suomenkielisinä EAD-formaatissa ja suomeksi, englanniksi ja ruotsiksi OAI Dublin Core -formaatissa OAI-PMH-rajapinta Kuhan kautta. Kuha generoi nämä formaatit Tietoarkiston DDI-muotoisista kuvailuista. Ne sisältävät aineistojen yleiskuvauksen mutta eivät muuttujatason metatietoja. Kuhan kautta saatavia EAD- ja DC-aineistokuvailuja voi käyttää vapaasti CC0-lisenssin mukaisesti. Toivomme kuitenkin, että kuvailujen käytöstä verkkopalveluissa, tutkimuksessa tai opinnäytetöissä ilmoitetaan osoitteeseen fsd [at] uta.fi ja että verkkopalveluissa palvelun sivuilta on linkki takaisin Tietoarkiston kuvailusivulle.

CC0
Soveltuvan lainsäädännön sallimassa enimmäislaajuudessa Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto on luopunut kaikista tekijänoikeuslainsäädännön alaisista oikeuksistaan FSD:n EAD- ja DC-aineistokuvailuihin (FSD EAD and DC metadata records), lähioikeudet ja kaikki tekijänoikeuteen liittyvät oikeudet mukaan lukien.