CESSDA ERIC tarjoaa tutkijoille kansainvälistä aineistopalvelua ja koulutusta

CESSDA ERIC (logo)

Mikä CESSDA ERIC?

CESSDA ERIC (Consortium of European Social Science Data Archives) on eurooppalaisten yhteiskuntatieteellisten tietoarkistojen muodostama tutkimusinfrastruktuuri. Suomi on CESSDAn jäsen ja Tietoarkisto CESSDAn Suomen kansallinen palveluntuottaja.

CESSDAn keskustoimisto sijaitsee Norjan Bergenissä, ja sen koulutuspalveluita koordinoidaan Saksan Kölnistä. Toiminta perustuu aktiivisten kansallisten palveluntuottajien hajautettuihin palveluihin. CESSDAn rahoitus tulee jäsenmaiden tutkimuksesta vastaavilta ministeriöiltä. Keskustoimintojen päärahoittajat ovat Norja ja Saksa.

Nykyisessä konsortiomuodossaan CESSDA on toiminut kesäkuusta 2013, mutta sen historia Euroopan kansallisten tietoarkistojen epävirallisena kattojärjestönä alkaa jo vuodesta 1976.

CESSDAn palvelut

CESSDA tarjoaa kansainväliselle tiedeyhteisölle korkeatasoisia ja maksuttomia tutkimusdatan arkistointi-, hallinta- ja saatavuuspalveluja. Sen tärkeimpiä tavoitteita on saattaa yhteiskuntatieteelliset tutkimusaineistot tutkijoiden käyttöön riippumatta siitä, missä maassa tutkijat tai aineistot sijaitsevat. Päämääränä on lisätä aineistojen kansainvälistä tutkimuskäyttöä ja kasvattaa näin ymmärrystä käynnissä olevista yhteiskunnallisista prosesseista, niihin liittyvistä ongelmista ja tarjolla olevista ratkaisuista.

Koulutus

CESSDAn verkkosivuilta löytyy ajankohtaista tietoa koulutuksista, joita konsortio tarjoaa sekä tutkijoille että kansallisille tietoarkistopalveluiden tarjoajille. Tarjolla on niin aineistonhallintakoulutusta kuin arkistointikoulutustakin. Koulutussivulla on myös kattava valikoima aineistonhallintaan ja arkistointiin liittyviä kirjallisia ohjeita ja linkkejä erilaisiin verkosta löytyviin oppaisiin.

CESSDA laajenee ja palvelut kehittyvät

Tietoarkisto on aktiivisesti mukana kehittämässä CESSDAn keskuspalveluja.

Tällä hetkellä CESSDAan kuuluu 15 jäsenmaata: Belgia, Hollanti, Iso-Britannia, Itävalta, Kreikka, Liettua, Norja, Ranska, Ruotsi, Saksa, Slovenia, Suomi, Sveitsi, Tanska ja Tšekin tasavalta. Lisäksi Slovakia on CESSDAn liitännäisjäsenmaa. Aivan lähiaikoina mukaan on tulossa muutama uusi valtio, ja CESSDAn tavoitteena on laajentua vielä lisää. Jokaista jäsenmaata ja liitännäisjäsenmaata edustaa kansallinen palveluntarjoaja, joka vastaa oman maansa osalta asianmukaisista palveluista.